For våre kunder:Styret

Erik G. Braathen, født 1955
Styrets leder
Erik G. Braathen er daglig leder i Ojada AS, et privat investeringsselskap som han grunnla i 1997. Braathen har idag en rekke styreverv, blant annet i Protector Forsikring ASA. Han var styremedlem i Norwegian Air Shuttle ASA i 2002-2004, samt styreformann i perioden 2004-2009. Han arbeidet i perioden 1983-1999 i Braathens SAFE ASA, og var Adm. direktør i 10 år (1989-1999). Braathen har en Master i Internasjonal ledelse fra Phoenix, Arizona (1983) og er utdannet Bachelor of Arts & Economics fra University of Washington (1980), tilsvarende siviløkonom.
Christian Peder Fossum, født 1965
Styremedlem
Christian Peder Fossum har vært Adm. direktør i Stormbull AS siden 2004. Fossum har i dag en rekke styreverv. Han var i perioden 1995-2004 Adm. direktør i Stormbull Eiendom AS, og arbeidet i Dr. Techn Olav Olsen AS mellom 1992 og 1995. Fossum var blant annet styremedlem i SAGA Asset Management i perioden 2004-2008. Fossum er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) med spesialisering i Bygg fra 1992.
Björn Fröling, født 1957
Styremedlem
Björn Fröling er svensk og har i dag egen virksomhet som investor og rådgiver. Fröling har i dag en rekke styreverv, deriblant styreleder i E. Öhman J:or AB og Neqst Partner AB og styremedlem i Braganza AS (Norge) og Arvid Nordquist Handels AB i Sverige.  Fröling var tidligere Adm.direktør og deleier i Brummer & Partners AB i perioden 1995-2000, ansatt i Alfred Berg gruppen 1989-1995, deriblant sjef for corporate-finance virksomheten i 1993-1995. Fröling er utdannet siviløkonom fra Handelshögskolan i Stockholm fra 1982.
Anders Endre Nybø, født 1973
Styremedlem
Anders Endre Nybø er styreleder i Umoe Advanced Composites AS og LOS&CO, samt innehar flere andre styreverv. Nybø har tidligere vært Adm. direktør i Umoe Mandal AS 2010-2013, COO i Lindorff Gruppen i 2008-2009 og Adm. direktør for Lindorff AS i 2006-2008. Før dette arbeidet han i Mc-Kinsey & Company i perioden 1997-2005, etterhvert som Assosiert Partner. Nybø er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har CEMS Master i internasjonal ledelse fra St. Gallen i Sveits.
Kari Anne Døli, født 1962
Styremedlem
Se beskrivelse under "Ledelse".

Ledelse

Oskar Bakkevig, født 1971
Adm. direktør og forvalter
Oskar Bakkevig har arbeidet som daglig leder i Onida AS i perioden 2010-2011, samt privat investor i perioden 2008-2011. Bakkevig var med å etablere SAGA Asset Management, og arbeidet som en av to forvaltere for SAGA Equity Fund i perioden 2004-2008. I perioden 1998-2004 arbeidet han som analytiker og forvalter i Braganza Asset Management. Bakkevig er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1996), med utenlandsopphold i Singapore, og har fullført AFA studiet på NHH.
Kari Anne Døli, født 1962
Økonomidirektør og stedfortredende Adm. direktør
Kari Anne Døli har de siste tre år arbeidet som selvstendig næringsdrivende. Døli hadde i perioden 1998-2008 en rekke lederstillinger knyttet til drift og forvaltning av investerings- og forvaltningsselskaper. Døli var med å etablere SAGA Asset Management og arbeidet som daglig leder i SAGA i fire år. Hun arbeidet som revisor i Arthur Andersen i perioden 1986-1994. Døli er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1986) og har fullført høyere revisorstudium og renteanalytikerstudiet ved NHH.