For våre kunder:

 


 

Holmen Fondsforvaltning er et uavhengig forvaltningsselskap som har konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte Holmen Spesialfond. Holmen Spesialfond er et norskregistrert spesialfond som er åpent for profesjonelle investorer.